Etiske retningslinjer

Alle deltakere, foredragsholdere, sponsorer og frivillige på konferansen, er pålagt å være enig med følgende etiske retningslinjer.

MakingWeb 2.15 er opptatt av at konferanseopplevelsen skal være god og uten mobbing for alle, uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonshemming, fysisk utseende, kroppsstørrelse, rase eller religion (eller mangel på sådan).

Vi tolererer ikke trakassering av konferansedeltakerne i noen form. Seksuelt språk og bildebruk skal ikke brukes på konferansen, inkludert foredrag, workshops, fester, Twitter og andre digitale medier.

Konferansedeltakere som bryter disse reglene kan bli sanksjonert eller utvist fra konferansen uten tilbakebetaling etter skjønn av konferansearrangører.