Etisk design

22 Sep 2016
13:00-14:00

Etisk design

Vet du egentlig hva som skjer med dataene du deler om deg selv, offentlig og privat? Som webdesignere, er du etisk med dataene du får fra andre?

Det finnes en mørk underverden på nett, og dette påvirker de sentrale beslutningene vi tar for våre produkter. Laura Kalbag vil i sin presentasjon forklare deg mer, og videre fortelle hvordan du kan være etisk i ditt design.

Laura Kalbag vil engasjere deg, og du vil sitte igjen med en aha-opplevelse etter hennes presentasjon.